Karuna Ki Reiki Master Olofström

Karuna Ki Reiki Master i Olofström

Utbildningen omfattar totalt 6 dagar uppdelat på 3 tillfällen á 2 dagar samt uppföljning & support efter att utbildningen påbörjats. Datum för Karuna Ki Reiki Master är för första utbildningstillfället grad 1, vi bestämmer sedan gemensamt lämpliga datum för de andra utbildningstillfällena.

Alla har stor nytta av denna kurs, samtidigt som det även är en lärarkurs. Kursen ger dig potentialen till mycket kraftfullt helande och personlighetsutveckling. Redan första dagen får du tillgång till de fyra första Karuna Ki Reiki Master-symbolernas energi. Denna energi är mycket värdefull för alla; renande, helande och vägledande. Vid andra kurstillfället får du fortsatt utbildning samt tillgång till andra gradens symboler och slutligen vid tredje kurstillfället Mastergraden, symboler samt hur de lärs ut.

Mellan våra kurstillfällen har du övningar som du utför på hemmaplan.

Före kursen:
Du ska ha varit Reiki Master i minst 12 månader innan du går denna kursen.

För mer info se hemsida https://mariesreiki.se/

Anmälan skickas till marie.rittstam@gmail.com

Hör av dig till Marie Rittstam för anmälan och/eller om du har funderingar.

Varmt välkommen
Marie Rittstam
0734-25 45 25

*VIKTIGT*

Karuna Ki Reiki är inte på något sätt anslutet till Karuna Reiki®, Karuna Reiki® är ett varumärke som tillhör William Lee Rand.

 

Kursinformation

29 juni 2024, 09:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer