Medlemskap

Medlemskap i Förenade Reikiförbundet i Sverige kan var och en få som

  • har genomgått Reiki I-utbildning
  • ansluter sig till Reikiförbundets stadgar och etiska principer
  • betalar fastställd medlemsavgift

Medlemsavgift

Medlemsavgift betalas via betaltjänsten Stripe på Reikiförbundets hemsida och gäller ett år framåt från transaktionsdatum. Medlemsavgiften förnyas automatiskt efter ett år genom att fastställd avgift dras från samma kort som registrerades vid föregående betalning. Medlemmen får en avisering om belopp och datum 14 dagar innan pengar dras från kortet, och ansvarar för att angivna kontaktuppgifter är korrekta, att det finns täckning för medlemsavgiften, alternativt stoppa utbetalningen vid önskan om utträde ur föreningen senast X dagar före debiteringsdatum. Samma gäller för plusmedlem som vill byta till ordinarie medlemskap. 

Medlem som önskar säga upp sitt medlemskap kan göra detta i självservicen i medlemszonen på Reikiförbundets hemsida.

Personuppgifter

De personuppgifter som medlem uppger vid registrering och därefter i självservicen hanteras i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), läs mer i Reikiförbundets Personuppgiftspolicy. Medlem kan välja att publicera eller dölja sina kontaktuppgifter i ”Våra utövare”. Genom att godkänna dessa villkor samtycker medlemmen till och är införstådd med innehållet i Reikiförbundets Personuppgiftspolicy, samt att valet ”Visa mina kontaktuppgifter under Våra utövare” innebär att namn, telefonnummer, e-postadress och eventuell hemsida publiceras offentligt på Reikiförbundets hemsida.