Vad hände på ERG-konferensen?

Helgen den 23-24 september 2023 deltog vice Ordförande Anna-Sofia Giese Vesterlund i Europeiska Reikiorganisationens årliga konferens i Samokov Bulgarien. Åtta länder var närvarande: Bulgarien, Rumänien, Österrike, Tyskland. Frankrike, Nederländerna och UK. (Anna-Sofia var med digitalt).

ERG grundades 2018 när 16 europeiska länder samlades i en gemensam önskan att skapa en ”group of structure” ett ”hus” som möjliggör en gemensam plattform för Reiki.

Då organisationen är relativt ny pratar man mycket om stadgar och värdeord, vad som ska utgöra kärnan för organisationen. Det är inspirerande att så många reikiutövare väljer att komma samman för en gemensam sak. Trots utmaningar med språket (det är få som har engelska som förstaspråk, det finns franskspråkig tolk) lyssnar man med både öron och hjärta. Här finns verkligen en önskan att förstå varandra.  

 

Medlemsorganisationer

Då de enskilda medlemsorganisationerna presenterar sig ser man bredd och olika teman. Vissa har 70-80 medlemmar, några runt 600 och UK har 1600. 

Då Förenade Reikiförbundet funnits i snart tjugo år (!!) har vår organisation hunnit gå igenom flera utvecklingsstadier och alla dessa utvecklingsstadier finns i något annat land i Europa.  

Vissa arbetar med gemensamma kurskriterier (I Sverige togs de fram under 2005 när förbundet grundades).

Andra tycker det är svårt att hitta personer som vill arbeta i styrelsen. (I Sverige har vi hittat ett relativt välfungerade arbetssätt, bland annat har vi 2 ggr/år workshopsinspirerande möten där det vi arbetar tillsammans. Det har också varit stort intresse att sitta i styrelsen).

Flera stod inför att bygga och utveckla sin hemsida (vi fick vår nya för ett par år sedan).

Och så fanns det någon med långsiktig tillfäxtplan, kortsiktig och hoodies till försäljning… 

I samtliga länder fanns det en önskan om att Reiki skulle blir mer etablerad i vården.

 

I frågan om hur vi i Sverige vill presentera organisationen valde vi att hur vi samlar Reikiforskning från hela världen.

 

Sveriges roll i organisationen

Sverige kommer att ingå i kommunikationsteamet och bland annat skriva de nyhetsbrev som fungerar som ”press release” med information som medlemmarna i respektive medlemsorganisation skulle ha intresse att ta del av.

En ny dörr har öppnats. Vi ser framemot utvecklingen med stor nyfikenhet.

Vi håller dig uppdaterad

 

Lämna ett svar