Reiki bättre än placebo

Sammanfattning av metastudien ”Reiki is better than placebo and has broad potential as a complementary health therapy”.  

2017, Författare till metastudien är David E. McManus 

Läs gärna studien i sin helhet.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5871310/ 

 

Målet med studien: 

Syftet med studien var att sammanfatta tidigare gjorda studier som gjorts kring reiki där placebo tagits upp som en jämförande aspekt. 

 

Hypotes: 

Målet med metastudien är att lyfta fram tidigare forskningsresultat – att reiki är mer effektivt än placebo. 

 

Urval och metod: 

Följande kriterier skulle uppfyllas för att få vara med i metastudien 

1) Fysisk reiki. Studien måste ha skett fysiskt och inte via distans.  

2) Placeboaspekten. Studien måste ha haft en kontrollgrupp där ”sham reiki” användes. (Sham reiki = en person som inte initierats i reiki, men som använde samma handpositioner och teknik som en reikimaster) 

3) Resultatet av studien måste ha publicerats.  

4Studierna skulle ha utförts på minst 20 personer. 

 

Ett undantag från ovanstående kriterier gjordes i urvalet. Man valde att ta hänsyn till två studier som gjorts på laboratorieråttor. Anledningen till att dessa togs med var det gedigna tillvägagångssättet – man tog vävnadsprover samt fick löpande data från implanterade sändare. Dessutom tog man hänsyn till placeboeffekten vid genomförandet av studien. 

 

Genomförande: 

Allt som allt togs 13 studier med i metastudien – från 1998 till 2016. Av dessa delade man in i fyra kategorier: 

  • Psykologisk respons på reiki 
  • Reiki som en kompletterande terapi till kroniska sjukdomar/besvär 
  • Reiki som behandling vid kronisk sjukdom/besvär 
  • Reiki som ett komplement vid akut smärta 

 

Resultat: 

 

Kategori 1 – psykologisk respons på reiki 

5 studier ingick i gruppen och i samtliga fall visade resultaten att reiki är bättre än placebo. 

 

Kategori 2 – Reiki som en kompletterande terapi till kroniska sjukdomar/besvär 

4 studier ingick i gruppen och resultaten visade att reiki kan fungera bra som ett komplement till vården. I tre av fyra studier användes reiki under en längre period och då påvisades en signifikant skillnad mot kontrollgruppen som mottog placebo. I den fjärde studien kunde inget sådant påvisas, men där gavs klienterna endast en (1) och kortare session i samband med kemoterapi. 

 

Kategori 3 – Reiki som behandling vid kronisk sjukdom/besvär 

2 studier ingick i gruppen och resultaten visade att reiki kunde vara ett potentiellt komplement till vården när det gäller kraniala nervsjukdomar vid diabetes och fibromyalgi. Den ena studiens statistiska värden var inte tillräckliga för att kunna upptäcka skillnader mellan de olika behandlingarna. När det gällde studien om fibromyalgi kunde ingen skillnad påvisas.  

 

Kategori 4 – Reiki som ett komplement vid akut smärta 

2 studier ingick i gruppen och resultaten visade ingen skillnad mellan reiki– och placebobehandling. Det är dock osäkert om resultaten i dessa studier är tillförlitliga. Man hade t ex inte någon smärtskala att arbeta efter. 

 

Diskussion: 

13 studier granskades. 8 av dessa visade att reiki är mer effektivt än placebo. 4 studier påvisade ingen skillnad mellan reiki och placebo, men detta kan bero på studiens genomförande. En (1) studie visade att reiki inte var bättre än placebo. 

Sammantaget ger detta en god grund för tesen att reiki är mer effektivt än placebo 

 

Det parasympatiska nervsystemet (en gren av vårt autonoma nervsystem) aktiveras när kroppen är i djup vila. Kroppen uppnår: 

  • Hjärtverksamheten minskar 
  • Blodtrycket sjunker 
  • Nivåerna av stresshormonerna sjunker och må-bra-hormonet oxytocin ökar 

Enligt studierna som ingår i metastudien är det påvisbart att reiki påverkar vårt parasympatiska nervsystemReikin är en trygg och säker metod att aktivera den här delen av vårt nervsystem och kan vara en bra metod vid ett flertal hälsotillstånd. Dock rekommenderas det som ett komplement till traditionell vård. 

 

 

 

En tanke om “Reiki bättre än placebo

  1. Pingback: Fungerar healing även om man inte tror på den? - Känsla.nu

Lämna ett svar