Svensk sammanfattning av A Randomised Controlled Single-Blind Trial

Sammanfattning av studien ”A Randomised Controlled Single-Blind Trial of the Efficacy of Reiki at Benefitting Mood and Well-Being

Författare till studien är Deborah BowdenLorna Goddard och John Gruzelier. 

Läs gärna studien i sin helhet.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3092553/ 

 

Sammanfattning: 

I den här studien från 2010 tittar Bowden på reikins påverkan på välmående. 40 universitetsstudenter med olika hög grad av depression och oro delades slumpmässigt in i två grupper varav den ena gruppen fick motta reiki och den andra gruppen inte fick reiki. Studenterna visste inte vilken grupp de ingick i. 

Varje deltagare i båda grupperna mottost 30 min sessioner. Båda grupperna hade samma förutsättningar, men gruppen som mottog reiki hade en reikiutövare vid huvudänden under den guidade avslappningen. Deltagarna fick besvara frågor om sitt välmående före studiens start samt efter fem veckor. Frågorna kretsade runt humör, sjukdomsbesvär samt sömn.  

 

Resultat: 

Deltagarna med höga nivåer av oro och depression som mottagit reiki visade en signifikant förbättring efter fem veckor. Den här förbättringen kunde inte ses i kontrollgruppen som inte mottagit reiki. 

 

Abstracts: 

This is a constructive replication of a previous trial conducted by Bowden et al. (2010), where students who had received Reiki demonstrated greater health and mood benefits than those who received no Reiki. The current study examined impact on anxiety/depression. 40 university students—half with high depression and/or anxiety and half with low depression and/or anxiety—were randomly assigned to receive Reiki or to a non-Reiki control group. Participants experienced six 30-minute sessions over a period of two to eight weeks, where they were blind to whether noncontact Reiki was administered as their attention was absorbed in a guided relaxation. The efficacy of the intervention was assessed pre-post intervention and at five-week follow-up by self-report measures of mood, illness symptoms, and sleep. The participants with high anxiety and/or depression who received Reiki showed a progressive improvement in overall mood, which was significantly better at five-week follow-up, while no change was seen in the controls. While the Reiki group did not demonstrate the comparatively greater reduction in symptoms of illness seen in our earlier study, the findings of both studies suggest that Reiki may benefit mood. 

 

 

 

Lämna ett svar