Svensk sammanfattning ”2020 Global Reiki Survey”.  

Sammanfattning av undersökningen ”2020 Global Reiki Survey”

Här följer en kort sammanfattning av 2020 Global Reiki Survey. Läs gärna undersökningen i sin helhet. https://www.reiki-centre.com/2020-reiki-survey 

 

Målet med undersökningen:  

Reiki är en personlig upplevelse och dess effekter kan inte alltid bli påvisbara i forskarstudier. Målet med undersökningen är: 

  • Samla in personliga upplevelser för att belysa reikins positiva effekter. 
  • Förstå hur man bäst använder reikin så det ger optimal effekt 
  • Samla information kring användnings- och utbildningsmetoder för att belysa de mest effektiva inom reikigemenskapen 

 

Metod och genomförande:  

Undersökningen fanns online mellan 27 april och 2 juni 2020 och den fanns tillgänglig via ett flertal stora webbsidor. 1288 personer (utbildade i reiki på olika nivåer) deltog i undersökningen. Frågorna var utformade så att de skulle ge en bild av deltagarnas livssituation, fysiska hälsa samt känslomässiga/psykiska hälsa.  

Deltagarna fick även besvara frågor som gällde ålder, kön, vilket land de lever i, hur många år de använt reiki, hur många timmar/vecka de utförde självbehandling och vilken nivå/grad av reiki de utbildat sig i. 

När det gällde den del av undersökningen som handlade om reikiutbildningar fick deltagarna bl a besvara vilken gren av reiki de utbildats i, hur lång utbildningen var samt om läraren erbjöd någon uppföljning efter genomförd kurs.  

Undersökningen tog även hänsyn till deltagarnas personliga upplevelser – om de känner något under reikin. De fick också möjlighet att berätta fritt om sina upplevelser. 

  

Resultat:  

Undersökningen visar fantastiska resultat. Här är en kort sammanfattning:  

  • 72 % av deltagarna är Reikimasters eller Reiki 3. 
  • Nästan 50 % av deltagarna har 7 eller fler års erfarenhet av reiki. 
  • 77 % av deltagarna ger sig själva reiki regelbundet. Endast 23 % av deltagarna ger sig själva reiki mindre än 1 timme/vecka. 
  • 37 % av deltagarna har utbildat sig hos fler än 1 lärare.  
  • Online-utbildningar har vuxit i antal och visat sig vara mycket effektiva. 
  • 86 % av deltagarna uppger att deras lärare finns till hands efter utbildningen. 

 

Effekter av reikin: 

92 % av deltagarna uppger mer sinnesfrid och lugn 

91 % upplever mer harmoni 

87 % upplever mer tillfredsställelse  

87 % upplever att de känner mindre ilska 

85 % upplever mindre stress 

86 % upplever mindre oro 

 

Aspekter att ta hänsyn till: 

Reikiutövarna i studien upplever en stor förbättring i sitt välmående. Man bör dock ha i minnet att samtliga av deltagarna är reikiutövare, vilket innebär att de med all säkerhet får en förväntanseffekt av sessionerna. 

 

 

 

 

Lämna ett svar