Reiki

Detta är den tredje delen i artikelserien Driva egen Reikimottagning vilken ges ut exklusivt till Reikiförbundets medlemmar. Serien utkommer fyra gånger per år och du får ta del av den genom medlemsutskicket. Den finns också tillgänglig i medlemszonen. Serien produceras av Anna-Sofia Giese Vesterlund på styrelsens uppdrag.

Detta behöver du för att starta din reikimottagning

För den som vill ge Reikibehandlingar, och börja så snart som möjligt, finns det goda nyheter. Det är lätt att komma igång. Betydligt lättare än vad många tror.

Det enda du behöver för att lagligen komma igång är:

  • F-skatt
  • Ansvarsförsäkring
  • Eftersom Reiki inte går under socialstyrelsens tak behöver du inte meddela Socialstyrelsen.
  • Eller så tar du anställning hos någon som har F-skatt och försäkrar dig.

Vad är F-skatt?

F-skatt innebär att du registrerar dig som företagare, och betalar skatt och moms. De flesta Reikiföretagare brukar ha FA-Skatt, vilket innebär att de både är företagare och kan vara anställd. Om du har aktiebolag ska du ha A-skatt. I ett AB är det företaget som har F-skatt och betalar skatt, moms och arbetsgivaravgifter, medan du är anställd i ditt eget bolag. Det är gratis att ansöka om F-skatt och du kan göra det genom Verksamt.se.

Försäkring för olycksfall och behandlingsskador

Det är en branschnorm att ha en ansvarsförsäkring om något skulle hända din kund under sitt besök hos dig. Det handlar inte bara om behandlingsskador. Kunden kanske snubblar på en mattkant och gör sig illa? Förenade Reikiförbundet har avtal med Gefvert försäkringsmäklare vilka försäkrar Reikiutövare. Du hittar dem på www.gefvert.se. Det kostar 800 kr per år.

När du kan betala skatt och moms kan du lagligen börja ge behandlingar. Och ansvarsförsäkringen är till för dig, och kundens, trygghet.

Kom igång

När du har F-skatt och ansvarsförsäkring börjar de roliga sakerna, nämligen strukturen för behandlingarna. 

Du behöver:

En lokal Egen lokal, hyr in dig med andra eller lokal hemma. Det finns inget som säger att du alltid måste ha det på det sätt som du börjar din verksamhet på.

Ett sätt för kunderna hitta och få kontakt med dig Var kreativ. Hur ska kunderna veta att du finns och vad de kan få hjälp med av dig och Reikin? Viktigast är din maillista där du kan bygga en personlig relation med dina kunder. Se till att du syns i de forum där dina kunder befinner sig.

Ett sätt att ta betalt och ge kvittonMed exempelvis IZettle får du dagsrapporter, en kortläsare utan fasta avgifter och gratis swish. Du som säljer tjänster mot kontant betalning (inklusive kort och swish) behöver också ett kassaregister, vilket innebär att alla försäljningar, returer och övningsslag ska framgå av registret. Du anmäler själv ditt kassaregister på skatteverket.se

Ett smart sätt att betala F-skatt och momsBokföring är ganska monotont. Du gör samma moment gång på gång. Om du får hjälp att komma igång med bokföringen kan du med lätthet fortsätta själv. Se bara till att du har någon att ringa och fråga om du expanderar och får nya typer av kontohändelser) (Moms betalar du antingen var tredje månad eller en gång om året) (F-skatten betalas varje månad. Den är preliminär och bygger på din uppskattade omsättning).

Det viktiga är inte var du börjar, utan att du börjar!

Det viktigaste när du vill driva Reikiverksamhet är att du kommer igång!

Det tyvärr vanligt att man övertänker och vill lösa alla tänkbara framtida problem redan innan de börjat, vilket gör att frustrationen ackumuleras och startsträckan blir oändligt lång.

Du behöver inte kunna allt för att börja. Du behöver inte känna att ditt startläge verkligen är helt hundraprocentigt rätt. Börja där du är. Låt verksamheten utvecklas i takt med att du utvecklas.

Allt företagande kännetecknas av utveckling. Du startar inte upp en verksamhet för att den ska se exakt likadan ut år efter år. I takt med att du lär dig mer kommer du att vilja förändra saker. Det ena leder till det andra, vilket leder till det tredje. Det viktiga är inte var du börjar, utan att du börjar!

Framgång för kollegan är framgång för dig – del 6 >

Digitala Reikiträffar – funkar det? – del 5 >

Har Reikin påverkats av Corona? – del 4 >

Detta behöver du för att starta din reikimottagning – del 3 >

När du längtar är du redo – del 2 >

Nio bra saker med att driva Reikimottagning – del 1 >