Reiki

Reikiförbundets material

Här finner du material som du som medlem har rätt att fritt ladda ner och använda. Kom dock ihåg att du som medlem även förbinder dig att följa Reikiförbundets etiska principer.

Broschyrer och informationsmaterial

broschyr_reikiforbundet_20181101

Utdrag ur patientsäkerhetslagen

Skatteverket – Reiki är friskvard

skatteverket – Intyg på att Reiki är friskvård – 20170323

Reiki i digitala tjänster Nytt från Skatteverket 2020-11-16

Mål och syfte med förbundet

Riktlinjer mässor

SCB+Andring+av+SNI+96.040+Kroppsvard

Logotyper

Liten till hemsidan nedanför:

Stor (35 cm) för tryck (300 px, i CMYK-färgskala) nedanför:

Logga för tryck i eps-format finns. Av säkerhetsskäl (från hemsidan, inte från förbundet) går det inte att lägga upp filer i eps-format på sidan. Kontakta styrelsen skickar vi loggan till dig.

Bilder som är fria att använda

Blanketter

Dokumentation_friskvard

Kursutvärdering

Kursutvardering- William Lee Rand

Klientinformation