Reiki

Detta är den fjärde delen i Artikelserien Driva egen Reikimottagning vilken ges ut exklusivt till Reikiförbundets medlemmar. Artikelserien tas fram i samråd med medlemmar och styrelse. Projektledare är Anna-Sofia Giese Vesterlund.

Har Reikin påverkats av Corona?

I de speciella tider som Covid-19 medfört har Reikutövarna påverkats. I denna artikel listar vi några av de saker som hänt. 

Gemensamma distansskick

Reikiutövare har ett stort hjärta och vill gott för sina medmänniskor. I och med Covid -19 har antalet gemensamma distansskick ökat påtagligt. Reikiutövare går gärna samman för att sprida ljus och kärlek till sina medmänniskor, speciellt i tuffa tider.  

 

Kurser hålles i smallgrop

Generellt har gruppantalet under Reikikurs varit ganska litet. En till sex deltagare har varit vanliga, i jämförelse med gruppseanser där grupperna är betydligt större. Några Reikilärare har därför valt att fortsätta hålla utbildningar i fysisk form (nu behövs ju Reikin mer än någonsin). Däremot har lärarna haft generösare avbokningsregler och krävt att deltagarna ska vara fullständigt frisk för att få gå utbildning. Dessutom har det funnits handsprit på plats. Vissa lärare har börjat med distansinitieringar istället för de klassiska initieringarna. Flera lärare har valt att gå online.

 

Utbildningar online

Mängden Reikiutbildningar online har fullständigt exploderat under våren 2020. Flera Reikilärare uttrycker förvåning över att det ändå gått så pass bra som det har gjort. En skärm kan givetvis inte ersätta mötet med människor. Men vissa saker blir faktiskt både bättre och lättare genom skärmen! Var beredd på ny givande pedagogik i och med den nya tekniken. Här finns mycket utvecklingspotential.

 

Minskat kundunderlag

Antalet behandlingskunder på den fysiska mottagningen har generellt minskat i antal. Vissa terapeuter, speciellt de som själv befinner sig i riskgrupp, har stängt sina mottagningar. För de terapeuter som haft verksamheten som bisyssla har detta inneburit mer fritid. För de terapeuter som lever på intäkterna ifrån behandlingarna har ekonomin påverkats. Då många utövare har sin verksamhet i form av enskild firma har det varit svårt att få ekonomiskt stöd ifrån staten. I enskilda fall har utövaren fått kompensation i form av lägre hyra. Men många har haft det kämpigt ekonomiskt. Däremot ser det ut som regeringen kommer att erbjuda någon slags kompensation för enskilda verksamheter… Saker är i rörelse…

 

Behov av ytterligare ett finansiellt ben

När behandlingskunderna minskat i antal har behovet av ekonomisk trygghet blivit än mer påtagligt. Vissa utövare har varit kreativa och tagit fram nya produkter i sin verksamhet. Andra har valt att ta annan sysselsättning och på så sätt skapa ny försörjning.

 

Sökes – ny plattform att mötes och synas

Att mässorna ställts in under 2020 har varit påtagligt. Många terapeuter har saknat möjligheten till marknadsföring, men än fler kunder har saknat möjligheten att inspireras och få möta likasinnade. I viss mån har mässorna kunnat ske online, men det har varit påtagligt hur uppskattade dessa mässor är. Det finns en anledning till att de är så välbesökta. Vi söker nu nya plattformar att mötas och synas.

 

Psykiska ohälsan har ökat – och därmed har behovet av Reiki också ökat

Innan Covid-19 var den psykiska ohälsan hög. Behovet av Reiki var stort. Under pandemin har isoleringen, rädslan och osäkerheten om framtiden inte gjort situationen bättre. Behovet av Reiki blir bara större och större. Världen behöver energi, kreativitet och kärlek.

 

Hur upplever du att Reikutövandet har förändrats under pandemin? Berätta.