Reiki

Detta är den andra delen i artikelserien Driva egen Reikimottagning vilken ges ut exklusivt till Reikiförbundets medlemmar. Serien utkommer fyra gånger per år och du får ta del av den genom medlemsutskicket. Den finns också tillgänglig i medlemszonen. Serien produceras av Anna-Sofia Giese Vesterlund på styrelsens uppdrag.

När du längtar är du redo

Hur vet du att du är redo att ta ditt Reikiutövande till nästa nivå? Det känner du. När du är redo spirar en längtan inom dig. Du upptäcker hur dina tankar gång på gång söker sig till din framtida Reikimottagning. Du drömmer och fantiserar utan att ens tänka på att du gör det.

När du är i startgroparna för att öppna verksamhet känner du inte att du kan allt. Tvärt om. Du känner att du har mycket att lära. Du ser framemot nya utmaningar. Du är hungrig på kunskap och vill börja ett nytt äventyr.

Motsatsen är när du känner att du redan kan allt inom ett område. När du inte längre har drivet och entusiasmen. Då är det inte dags att börja, utan att avveckla.

Ditt företagande börjar i den stund som du känner längtan och förväntan. Det är då du börjar attrahera ditt nya äventyr. När du känner iver, då är du redo.

Inte bara ett yrke

Sedan barnsben har vi fått lära oss att vi ska utbilda oss för ett yrke. I samma stund som vi kliver in i en utbildning börjar vi skola in oss för ett yrke. En anställning. En profession. Därför kan det vara lite omtöcknande att upptäcka att själva företagandet är ett yrke i sig själv. Som professionell Reikiutövare har du inte ett yrke – utan två. Du blir behandlingsterapeut och du blir företagare.

Att vara behandlingsterapeut är en färdighet i sig själv. En fantastisk behandlingsterapeut har god personkännedom och kan skapa en sådan trygghet i behandlingsrummet att klienten kan slappna av och ta emot den helande Reikienergin. Behandlingsterapeuten är en god lyssnare, kan se klienten med villkorslös kärlek, ger styrka och kan guida klienten genom den kommande helande processen.

Att vara företagare är ett helt företag i sig själv. Det är ett så omfattande yrke att det på en stor organisation finns en uppsjö anställda som specialiserat sig på var och en av de arbetsuppgifter som en egenföretagare utför.

Som egenföretagare sitter du på alla stolar. Du är alltifrån VD till dekoratör och lokalvårdare. Du är dessutom marknadsförare och redovisningsansvarig. Det är dina visioner som leder verksamheten framåt. Det är din goda smak som skapar den miljö som dina kunder vill ta del av. Det är din förmåga att berätta om Reiki på ett entusiasmerande sätt som gör att kunderna förstår dess nytta och vill testa. Det är du som är ansvarig för att rätt dokument kommer in till skatteverket i rätt tid, och att det finns pengar på skattekontot.

Som företagare har du mycket ansvar, men du sitter samtidigt på en uppsjö av möjligheter. Du får skapa den verksamhet som du vill arbeta på. Du får berätta om Reikin på det sätt som du vill berätta om den.

Behöver du lära dig ett, eller två, nya yrken?

Vissa är otroligt snabba på att komma igång med sin Reikimottagning. De har knappt hunnit få sitt diplom innan mottagningen slår upp portarna. Men om man studerar personernas CV och tar hänsyn till deras tidigare erfarenhet upptäcker man att det ofta finns ett mönster.

Många av de som är snabba att ta klivet till företagare har redan erfarenhet utifrån något av de två yrkena. Antingen är de van att arbeta med människor eller så har de erfarenhet från företagande. Detta gör att utmaningen ”bara” består av ett nytt yrke – inte två. Steget blir inte lika stort.

Om du varken har någon erfarenhet av att arbeta med människor eller ifrån företagsvärlden rekommenderar vi från Förenade Reikiförbundet att du skyndar långsamt. Bygg upp din kunskap på ett tryggt och hållbart sätt. Du har alla förutsättningar för att göra detta.

Att starta Reikimottagning är inte samma sak som att bygga en hel fabrik. Den ekonomiska risken är liten. Du behöver inte investeringskapital. Du kan komma igång med din verksamhet utan knappt några fasta utgifter överhuvudtaget. Du kan med fördel ta emot släkt och vänner för Reikibehandling i ditt eget hem.

I takt med att antalet nöjda kunder växer i antal och du känner dig allt tryggare i din roll som Reikiutövare kommer du att vilja höja ribban och expandera.

Bisyssla, för kunskap eller pengar?

En bisyssla kan uppfattas som något vi behöver göra för att få ekonomin att gå ihop om vi inte kan leva fullt ut på vår verksamhet. Detta behöver inte vara sant. Det finns många som kombinerar sitt yrke med en bisyssla, där bisysslan vitaliserar yrkeslivet och yrket vitaliserar bisysslan. Du kan med fördel se ditt lönearbete som en betald utbildning som ger dig erfarenhet som du har nytta av i din verksamhet. Detta alternativ är lika vanligt som att ge Reiki professionellt och parallellt utbilda sig inom olika behandlingsformer.

Fördelar med att ha Reikiverksamhet som bisyssla

  • Du kan fokusera på det som är roligt med Reiki, och slippa kliva in i yrkesrollen som heltidsföretagare
  • Du kan bygga upp din verksamhet i lugn och ro, utan ekonomisk stress
  • Du kan känna om Reiki verkligen är din grej

Nackdelar med att ha en bisyssla

  • Du kan känna dig splittrad i och med att du har flera olika sysselsättningar
  • Det kan vara svårt att få tiden och orken att räcka till
  • Det är lättare att göra det man redan kan, därför kan det vara svårt att motivera sig till att lära sig nya saker

Börja där du är just nu

Om du känner iver och en längtan efter att börja arbeta professionellt, varför inte börja ta emot kunder redan nu? Utgå ifrån din nuvarande kunskap och dina nuvarande resurser. Du kommer att upptäcka att det finns många potentiella kunder som behöver dig och det du redan kan.

Du behöver inte kunna allt och ha gjort allt färdigt redan innan du börjar ta emot kunder. Varför inte börja med behandlingarna och ta tag i andra bitar löpande? När du kommit igång upptäcker du vad du saknar. Här ligger ditt nästa utvecklingsområde. De första hundra kunderna kanske kommer genom dina muntliga förklaringar om vad Reiki är. Du behöver kanske inte ett informationsblad från första dagen? Hemsidan kan du ta fram när djungeltelegrafen inte längre räcker till. Låt verksamheten utvecklas dynamiskt, utifrån kundens behov.

För sanningen är att du aldrig blir ”färdig”. I takt med att din verksamhet utvecklas kommer du likväl att vilja uppdatera informationsbladet, förbättra hemsidan och synas i allt fler sammanhang.

Om du tycker det är svårt att få tid till allt du vill göra så har du kommit i kontakt med en flaskhals som alla företagare upplever. Ett företag behöver kontinuerligt översköljas av ny energi. Utveckling är företagarens dagliga följeslagare. Utmaningen ligger alltid i att använda resurserna på ett så klokt sätt som möjligt. Att prioritera och göra det viktigaste först, samtidigt som verksamheten är rullande, är svårt, men det är en nyckel för framgång.

Ta vara på alla tillfällen till vidareutveckling. Även om det kommer i formen av ett betalt lönearbete.

Lita på att livet ger dig exakt det du behöver just nu. Uppskatta det du har samtidigt som du drömmer stort. Alla steg framåt gör skillnad. Du kan förverkliga dina drömmar även om du tar myrsteg. Låt Reikienergin visa dig vägen.  

Framgång för kollegan är framgång för dig – del 6 >

Digitala Reikiträffar – funkar det? – del 5 >

Har Reikin påverkats av Corona? – del 4 >

Detta behöver du för att starta din reikimottagning – del 3 >

När du längtar är du redo – del 2 >

Nio bra saker med att driva Reikimottagning – del 1 >